Защо IT? Работя с компютри от 1999 година, от 2006 се захванах и с програмиране. След като открих много от възможностите на HTML, PHP, JavaScript, CSS, AJAX и останалите web технологии, започнах да развивам уменията си в насока internet и web. От тогава специалноста ми е ориентирана и предимно към онлайн способностите на бизнеса.
Economy science,
IT, Marketing,
business.
 Защо маркетинг и икономика? В днешно време интернета и компютрите увеличават многократно способностите на бизнеса. Самия интернет променя изцяло бизнес модела и възможностите на фирмите. Например фирми, които преди време са просперирали по определен начин сега трябва да преосмислят цялата си дейност и да променят целия си модел, и дори за да оцелеят. От друга страна невъзможни за преди години фирмени начинания в днешно време стават факт благодарение на интернета.
Business
Informatics.
 Чрез специалноста ми „Business Informatics“, благодарение на личния ми опит, модерни технологии, методи и старателни изследвания бива допринесено за успеха на бизнеса и развитието на съвременния бизнес модел.